Năm 2020: Chính phủ Nhật Bản sẽ cấp 35 học bổng dành cho các ngành đào tạo tiếng Nhật – văn hóa Nhật Bản và ngành đào tạo giáo viên

- Học bổng chính phủ Nhật Bản (Monbukagakusho – MEXT) là chương trình học bổng được tài trợ bởi bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và...